Гальперіна А.Р. Математика. 6 клас. Тестовий контроль результатів навчання

%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%90.%D0%A0.+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.+%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F - фото 1
%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%90.%D0%A0.+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.+%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F - фото 1 превью
  • 34113
  • 978-966-945-004-3
45 грн.
Посібник містить самостійні і контрольні роботи з математики для 6 класу, подані в тестовій формі.? Посібник призначений для учнів 6 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики. Посібник складено відповідно до оновленої програми з математики для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для організації поточного й тематичного контролю знань учнів.? Усі роботи, що ввійшли до збірника, містять тестові завдання у двох варіантах. Завдання в рамках робіт диференційовані за рівнями навчальних досягнень учнів і мають відповідні умовні позначки.? На виконання самостійної роботи відводиться 10-20 хв, контрольної роботи — 45 хв.? Оцінювання самостійних робіт. Самостійні роботи містять 4 завдання. Завдання 1 і 2 (початковий рівень) являють собою тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді й оцінюються в 2 бали, кожне. Завдання 3 (середній рівень) оцінюється 3 балами. Завдання 4 (достатній рівень) вважається' виконаним правильно, якщо учень правильно розв’язав задачу, пояснивши кожен етап її розв’язання. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання, які учень виконав правильно. Таким чином, за завдання 4 учень може одержати від 0 до 5 балів. Максимальна кількість балів, передбачена за самостійну роботу, — 12.? Оцінювання контрольних робіт. Контрольні роботи містять 12 завдань. Завдання 1-4 (початковий рівень) являють собою тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. Виконання кожного з цих завдань оцінюється в 0,25 бала. Завдання 5 і 6 (середній рівень) передбачають встановлення відповідності (логічних пар). За кожну правильно позначену пару учень одержує 0,25 бала, тобто максимальна кількість балів за кожне з цих завдань — 1. Завдання 7-12 є завданнями відкритої форми й оцінюються так: завдання 7 і 8 (середній рівень) — 1 бал кожне; завдання 9 і 10 (достатній рівень) — 1,5 бала Кожне; завдання 11 і 12 (високий рівень) — 2 бали кожне. Максимальна кількість балів, передбачена за контрольну роботу,— 12.? На свій розсуд учитель може запропонувати виконати контрольну роботу не в повному обсязі, розподіливши бали між завданнями таким чином, щоб максимальна кількість балів за правильне виконання всієї роботи становила 12 балів.? У посібнику передбачено місце для виконання завдань, де учень наводить тільки основні моменти, розв’язання. За необхідності для розрахунків або побудов учні можуть скористатися чернеткою (на розсуд учителя ці записи можуть бути враховані при оцінюванні).? Зміст і структура посібника дозволяють використовувати його під час роботи за будь-яким чинним підручником з математики для 6 класу.?